1. Events
  2. Offshore Norge

Offshore Norge

Today

Den store havvindkvelden

Fornybarbåten Pollen, Arendal

2023 er året hvor det blir klart hvem som får bygge ut de første storskala havvindparkene i Norge. Næringen har jobbet beinhardt for å få fart på første fase. Ambisjonene vi har satt oss krever nye areal, nye løsninger og nye ideer. Er samfunnet rigget for at vi skal nå målene våre? Det må investeres […]